Ngày thứ ba – Nhật ký Tĩnh tâm Linh Mục Đoàn Giáo phận Hà Tĩnh năm 2021

610

Tiếp nối nhịp bước cùng theo chân Đức Kitô linh mục nghèo khó, vâng phục và độc thân khiết tịnh trong ngày thứ 2, bước sang ngày thứ 3, các tham dự viên được hướng dẫn Hiệp Hành Với Hội Thánh và trong Hội Thánh nhờ Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách.

Ngay từ thánh lễ khởi đầu ngày tĩnh tâm thứ 3 này, Đức cha giảng phòng đã mời gọi các tham dự viên hướng nhìn và rập khuôn đời mình theo gương Chúa Kitô Linh Mục Thượng Phẩm, Đấng là nguyên lý và cùng đích của sự hiệp hành. Chính Đấng ấy đã kêu gọi, đồng hành, đồng hóa với các linh mục và hằng muốn được hiện thể ngay trong chính đời sống và sứ vụ của các linh mục giữa mọi cảnh huống mục vụ.

Linh mục là hình ảnh của Chúa Kitô và thuộc về Chúa Kitô nhưng đồng thời linh mục cũng thuộc về Hội Thánh, là hình ảnh và là thành tố làm nên Hội Thánh, một Hội Thánh hiệp hành và luôn cần hiệp hành; ở đó, mọi tín hữu cùng tiến bước đồng trách nhiệm, mà các mục tử luôn đóng vai trò then chốt.

Nhưng thế nào là một sứ vụ đúng nghĩa? Thưa, đó phải là hành động theo lệnh truyền của Chúa Kitô, nhân danh Chúa Kitô là đầu và thân thể mầu nhiệm của Người là Hội Thánh. Chính nhờ làm theo ý Chúa Kitô Phục Sinh mà Simon Phêrô và các bạn để thu được mẻ cá đầy, mà trước đó, các ông đã lao nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Chính trong ý hướng đó, người linh mục được mời gọi cùng nhau bước đi trong sự hiện diện liên lỷ và sống động của Chúa Kitô Mục Tử, Đấng là nguyên lý nền tảng của Hội Thánh hiệp hành.

Để thực thi điều này, mọi thành viên Hội Thánh, cách riêng là các linh mục cần phải sống đời sống thông hiệp với Chúa Kitô cách mật thiết nhất là qua Bí tích Thánh Thể với một tinh thần hoán cải như thánh Phêrô, cả trong đời sống lẫn phương thức mục vụ, và thông hiệp với nhau, nhất là với vị chủ chăn của mình. Chính ngài là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất. Chỉ trong hiệp nhất, sự hiệp hành mới đúng ý nghĩa.

Một Hội Thánh hiệp hành, là một Hội Thánh mà ở đó, mọi tín hữu được mời gọi cùng Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ. Đây là nội dung sẽ được bàn thảo, suy niệm và thực hành trong Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới tới đây, mà Chúa Nhật I Mùa Vọng này sẽ khai mạc tiến trình cấp giáo phận.

Để triển khai tiến trình này, Đức cha giảng phòng đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể với nội dung, phương thức, tiến trình như đã được loan báo từ trước.

Thật là ý nghĩa khi những ngày tĩnh tâm chính yếu được đúc kết trong chủ để Hiệp Hành, như một cách thế để làm sinh động thêm tinh thần hiệp thông bí tích giữa các linh mục và linh mục đoàn với vị chủ chăn của mình. Chúng ta cầu xin cho tinh thần này luôn thắm thiết cách thiêng thánh, để Giáo phận Hà Tĩnh luôn nên một, một gia đình, gia đình Giáo phận.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, ngày tĩnh tâm thứ 3, cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ: Kẻ Mui, Tân Vĩnh, Tân Sơn, Hòa Thắng, Thu Chỉ, Làng Khe đã đến mừng Tuần Tĩnh Tâm Năm của linh mục đoàn Giáo phận với những món quà ý nghĩa là các sản vật quê hương mang nặng tâm tình thảo kính.

Kết thúc ngày tĩnh tâm, các tham dự viên cùng nhau cử hành nghi thức thống hối và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, đồng thời, theo gợi ý của Đức cha giảng phòng, mỗi người đưa ra cho mình một quyết tâm sống, để thực hành như một hoa trái sinh động của Tuần Tĩnh Tâm Năm.

Chúng ta cùng cầu nguyện trong hy vọng rằng gia đình Giáo phận sẽ mang một diện mạo mới, một sức sống mới, nhờ tác động của Chúa Thánh Linh qua các vị mục tử trong Tuần Tĩnh Tâm ý nghĩa này.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh