Phỏng vấn Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên trước thềm Đại hội XIV của Hội đồng Giám mục Việt Nam

493

Đoàn dân Chúa khắp nơi đang hướng về Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XIV với lời cầu nguyện và niềm hy vọng. Trong tâm tình ấy, Ban truyền thông có bài phỏng vấn Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng, Phó Tổng thư ký HĐGMVN.

Ban truyền thông Giáo phận Hải Phòng