Quyết định về Bổn Mạng của Tổng Giáo phận Huế

528

– Xét rằng từ khi thành lập năm 1850 cho tới nay 2019, TGP Huế chưa chính thức chọn thánh Bổn mạng;
– Dựa vào sự gần gũi thể chất & tinh thần cũng như lòng yêu mến nồng nàn sẵn có của dân Chúa TGP đối với Đức Mẹ La Vang;
– Để đánh dấu Năm Thánh kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận (1850 – 2020);
– Sau khi tham khảo Ban Tư vấn TGP;

NAY QUYẾT ĐỊNH
TÔN PHONG ĐỨC MẸ LA VANG
LÀM BỔN MẠNG TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ