Trang chủ Tags 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

Tag: 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 01/2019

01/01/19 THỨ BA CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới Lc 2,16-21 CHÚA KI-TÔ, QUÀ TẶNG BÌNH AN Họ...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 12/2018

01/12/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN Lc 21,34-36 “KỆ” “Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 11/2018

01/11/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12 TÁM MỐI PHÚC, CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH “Phúc thay ai bị bách hại vì...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 10/2018

01/10/18 THỨ HAI TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT Mt 18,1-5 NHÀ KHOA HỌC TÌNH YÊU “Thầy bảo thật anh em:...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 9/2018

01/09/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,14-30 LÀ TÔI TRUNG CỦA CHÚA Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 8/2018

  01/08/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,44-46 KHÁM PHÁ ĐƯỢC KHO TÀNG “Nước Trời giống như...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 7/2018

  01/07/18 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – B Mc 5,21-43 MỐI GIAO TIẾP ÂM THẦM Đức Giê-su thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra,...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 6/2018

  01/06/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN Th. Giút-ti-nô, tử đạo Mc 11,11-26 BI ĐÁT CÂY VẢ KHÔNG CÓ TRÁI Chúa Giê-su rủa cây vả: “Muôn đời...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 05/2018

  01/05/18 THỨ BA TUẦN 5 PS Th. Giuse Thợ Mt 13,53-58 MỘT BÁC THỢ CAO QUÝ “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54) Suy niệm: Bộ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI