Trang chủ Tags Đáp ca

Tag: Đáp ca

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 28 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=_f7iSP2XKBI Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 89 https://www.youtube.com/watch?v=v3QZLUbe_Ho Download bài hát “Chúa buồn...” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi

https://www.youtube.com/watch?v=6Q8EgRzONOw Download bài hát (pdf) "Thánh Mẫu Mân Côi" https://www.youtube.com/watch?v=WE2VPmooqN0 Download bài hát “Tâm tình xin vâng” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 26 Thường niên B

https://youtu.be/41R6uEvG49M Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 18 https://youtu.be/i4q6m8CrIQU Download bài hát “Có biết bao điều” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 25 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=G0Uh3Gs8x3A Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 53 https://www.youtube.com/watch?v=jUKcI_PANFs Download bài hát “Tâm tình yêu mến” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 24 Thường niên B

https://youtu.be/DgGpIKK6c2I Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 114 https://youtu.be/I7hG0IyERtQ Download bài hát “Tuyên xưng Đức Kitô” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 23 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=E50jhedPsdc Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 145 https://youtu.be/ZSCIEm_eeYY Download bài hát “Cho con nhìn thấy” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 22 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=n7xBdjY7quQ Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 14 https://www.youtube.com/watch?v=bXbqAiAOZ5M Download bài hát "Từ trái tim con" (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 21 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=tAhAenmJXpM Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 33 https://www.youtube.com/watch?v=_pTorsVhllY Download bài hát Con biết theo ai (pdf) Lm. Thái Nguyên

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI