Trang chủ Tags Hàng ngày

Tag: hàng ngày

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 5/2020

01/05/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS Th. Giu-se lao công Mt 13,54-58  THÀNH KIẾN CẢN TRỞ ĐỨC TIN Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 11/2019

01/11/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12 KHÁT KHAO NÊN CÔNG CHÍNH “Phúc thay ai khát khao nên người công chính,...

Lịch trình làm việc hằng ngày của Đức Thánh Cha Phanxicô

Từ khi được chọn để lãnh đạo Giáo hội Công giáo vào năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô dành quãng đời còn lại của...

7 tình huống trong cuộc sống hàng ngày cần nài xin các ơn của...

Chúa Thánh Thần đã được trao ban cho chúng ta như một quà tặng, nhưng ít người trong chúng ta lựa chọn để sử...

Kiện toàn Lề Luật

Nhiều Kinh sư nghĩ rằng, khi Đức Giêsu chỉ trích họ về việc rửa tay và giữ ngày Sabat, là Ngài muốn hủy bỏ...

Suy niệm Lời Chúa hàng ngày: Tuần II Mùa Thường Niên

THỨ HAI. Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo; Mc 2,18-22 THỨ BA (Mc 2,23-28) THỨ TƯ (Mc 3,1-6) THỨ NĂM. Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI