Trang chủ Tags Mùa Chay năm A

Tag: Mùa Chay năm A

Các bài chú giải & suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay...

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 MỤC LỤC ...

Các bài chú giải & suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay...

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 *** MỤC LỤC ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI