TGM-GPHT: Thông Báo Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

TẢI XUỐNG THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (PDF)!