Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu lượt và ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Khe Gát (Quảng Bình)

0

GPVO – Sáng thứ 6 Tuần III Phục Sinh 20/4/2018, Đức Giám mục Phaolô đã về cử hành thánh lễ khai mạc Tuần Chầu lượt và ban Bí tích Thêm sức cho 77 em tại giáo xứ Khe Gát, thuộc giáo hạt Nguồn Son, Quảng Bình. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha quản hạt, quý cha trong ngoài giáo hạt Nguồn Son.

“Tuần Chầu lượt bấy lâu thực sự đã giúp các tín hữu giáo phận chúng ta có lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể một cách đặc biệt và đã làm cho đời sống đức tin của các tín hữu thêm trung kiên vững vàng giữa bao sóng gió của thời cuộc. Đó là ơn huệ lớn lao Chúa đã ban cho giáo phận, giáo xứ và cách riêng mỗi người con trong giáo xứ. Chính vì thế cộng đoàn hãy cử hành cách sốt sắng Tuần Chầu Thánh Thể của mình trong Năm Thánh Giáo Phận hầu kín múc được nhiều ơn lành trong đời sống đức tin để làm chứng cho Chúa”. Đó là tâm tình mời gọi của Đức cha Phaolô trong thánh lễ khai mạc Tuần Chầu lượt.

Nhìn chung cộng đoàn tín hữu nơi đây đang còn nhiều khó khăn, nhất là đời sống đức tin, nhiều người đã bỏ đạo lâu năm. Cuộc sống khó khăn bởi người dân thiếu ruộng nước, canh tác chủ yếu nhờ đất màu, rừng núi, nên nhiều người trẻ phải bỏ học để đi làm ăn xa kiếm sống.

Xem thêm hình ảnh

Trong thánh lễ đặc biệt này, 77 em trong giáo xứ đã được lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần qua bàn tay của Đức Giám mục Giáo phận, từ đây các em kết thúc giai đoạn khai tâm để bước sang đời sống Kitô hữu mới. Giảng trong thánh lễ, Đức cha nói: “Nơi mảnh đất Khe Gát, mảnh đất có phần mộ ông Phêrô Mạnh (Đồ Mạnh) và tập thể tử vì đạo (bị thiêu sống). Noi gương các ngài, trách nhiệm của các con lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay sẽ là cánh tay nối dài của giáo xứ để tiếp nối truyền thống đức tin, giúp những người sống chung quanh sớm nhận biết Chúa”.

Giáo xứ Khe Gát thành lập năm 1886, tách từ giáo xứ Đồng Troóc, thuộc xã Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, hiện do Lm. Phêrô Lê Hữu Trường coi sóc.

Hoàng Diệu