Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Lễ Lá vào lúc 7g00 ngày 05-4-2020 tại nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh

5098

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN
CHÚA NHẬT LỄ LÁ VÀO LÚC 7g00 NGÀY 05-4-2020
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA VĂN HẠNH