Thánh lễ trực tuyến: Lễ Vọng Phục Sinh, vào lúc 19h30, thứ Bảy, ngày 11/4/2020

3577

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

LỄ VỌNG PHỤC SINH
VÀO LÚC 19H30, THỨ BẢY, NGÀY 11/4/2020
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA VĂN HẠNH