Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh

1805

Hằng năm, vào Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội cử hành lễ Truyền Dầu để làm phép Dầu Thánh, Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng. Thánh lễ này cũng tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập chức Linh mục, vì thế, các linh mục trong toàn giáo phận sẽ về đồng tế thánh lễ với giám mục của mình để thể hiện sự hiệp thông với giám mục và giữa linh mục với nhau. Trong thánh lễ, các linh mục lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức linh mục để nhắc nhớ và một lần nữa khẳng định vai trò, bổn phận của các linh mục trong Giáo hội.

Do điạ bàn của Giáo phận Hà Tĩnh rộng lớn nên Thánh lễ Truyền Dầu thường được được cử hành vào thứ Ba Tuần Thánh, điều này tạo thuận lợi cho các linh mục quản xứ trong cử hành phụng vụ Tam Nhật Vượt Qua – vốn có rất nhiều nghi thức và hoạt động đạo đức.

Ngày 30/3/2021, Linh mục Đoàn của Giáo phận đã tề tựu về Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh để đồng tế Lễ Dầu với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, thánh lễ diễn ra trong uy nghi với đông đảo tu sỹ, tiền chủng sinh và giáo dân tham dự.

Mặc dù về mặt chính thức, Đức cha Phaolô đã nghỉ hưu, tuy nhiên, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tân Giám quản Giáo phận chưa về nhận sứ vụ, nên Đức cha Phaolô tiếp tục điều hành và thực hiện các lễ nghi phụng vụ cho đến ngày bàn giao.

Đây là thánh lễ Truyền Dầu cuối cùng của Đức cha Phaolô tại Giáo phận Hà Tĩnh nên không khí có phần trầm mặc hơn. Có lẽ vì thế, những người tham dự lại cảm nhận tinh thần hiệp thông giữa Linh mục Đoàn của Giáo phận với Giám mục của mình và giữa anh em linh mục với nhau sâu sắc và ấm cúng hơn.

BBT TGH