Thiệp mời Thánh lễ giỗ mãn tang cố linh mục Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm, 19/8/2019

1386

Thiệp mời Thánh lễ giỗ mãn tang cố linh mục Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm,
vào lúc 8g30′ sáng thứ Hai 19/8/2019 tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài.