Thông báo của Ban Phụng vụ về việc Tập huấn Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa

568

Giáo phận Hà Tĩnh
Ban Phụng Vụ

THÔNG BÁO
V/v: Tập huấn Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa

Kính thưa quý Cha, quý Giáo xứ, chuẩn Giáo xứ,

Theo Giáo luật hiện hành, người giáo dân có thể được ủy quyền giữ nhiệm vụ Thừa tác viên ngoại thường cho rước Lễ (GL. Điều 910 § 2), trao Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng cho bệnh nhân (GL. Điều 911 § 2) và đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn chầu (GL. Điều 943).

Để đảm nhận những công việc cao quý này cách xứng đáng, người giáo dân phải được hướng dẫn những điều căn bản và cần thiết. Nhằm đáp ứng những đòi hỏi này của Giáo luật, thừa lệnh của Đức Giám mục Giáo phận, Ban Phụng Vụ sẽ tổ chức khóa huấn luyện cho các Thừa tác viên ngoại thường cho rước Lễ trong thời gian tới như sau:

1/ Thời gian và địa điểm

 – 7h00′ đến 11h00’, ngày 30/07/2019 tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh cho các Thừa tác viên (TTV) khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

– 7h00 đến 11h00’, ngày 31/07/2019 tại nhà thờ Giáo xứ Nhân Thọ cho các TTV khu vực tỉnh Quảng Bình.

2/ Số người tham dự: Tuỳ theo nhu cầu của từng Giáo xứ, và chỉ dành cho các TTV chưa tham dự khóa huấn luyện trước đây. Khi đăng ký, xin gửi cho Ban tổ chức tên thánh, họ tên của các tham dự viên để Đức Giám mục Giáo phận cấp Giấy chứng nhận sau khoá huấn luyện.

3/ Kinh phí: Các Giáo xứ chu cấp tiền ăn trưa, mỗi người 60.000 VNĐ và phương tiện đi lại cho học viên của mình. Kinh phí xin nạp về cho Ban tổ chức khi học viên đến tham dự.

4/ Ban Phụng vụ nhờ HĐMV và Ban Phụ nữ Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh và Giáo xứ Nhân Thọ giúp công tác tổ chức và ẩm thực cho các tham dự viên.

Vậy, Ban Phụng vụ xin thông báo tới Quý Cha, quý Giáo xứ, chuẩn Giáo xứ được biết. Nếu Giáo xứ, chuẩn Giáo xứ nào có nhu cầu, xin đăng ký với Lm. Trưởng ban qua Email: antnguyenhong@gmail.com, từ ngày thông báo đến ngày 20/07/2019.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha và quý Giáo xứ.

                 T/M Ban Phụng Vụ
Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng

Download Thông Báo