Thông báo của Gia Đình Thánh Tâm Giáo phận Hà Tĩnh

959

Gia Đình Thánh Tâm
Giáo phận Hà Tĩnh

“Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7.37)

THÔNG BÁO

Kính gửi Quý Cha Đặc Trách, Quý Ban điều hành GĐTT các Giáo Hạt, các Giáo Xứ, Giáo Họ và các thành viên trong GĐTT Giáo Phận Hà Tĩnh.

Trước thực trạng Đại dịch do Virus Corona chủng mới gây ra đang lây lan ngày càng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó tập trung đông người trong dịp này sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao. Vì thế xin thông báo và lưu ý cùng Quý Cha và Quý Ban điều hành và các thành viên Gia đình Thánh Tâm:

1/ Thực hiện tốt các điểm trong thư mục vụ Mùa Chay của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và của Đức Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh như: Sám hối, cầu nguyện, chay tịnh và bác ái.

2/ Việc tĩnh tâm cho các thánh viên GĐTT Giáo hạt và các Giáo xứ tùy theo sáng kiến của các Giáo hạt và Giáo xứ, có thể tổ chức gọn nhẹ và có hiệu quả theo tinh thần lưu ý của Đức Cha Giáo Phận đã thông báo.

3/ Tất cả các thành viên của GĐTT Chúa Giêsu trong các giờ làm tuần cửu nhật hoặc trong các buổi giao ban, đặc biệt là trong các giờ Chầu Thánh Thể thứ sáu hàng tuần, hợp ý cùng nhau cầu nguyện xin lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa Giêsu cho các nạn nhân được sự an ủi và chữa lành. Cũng xin Chúa cho các nhà khoa học mau tìm được phương dược chữa trị để cơn đại dịch mau được chóng qua.

4/ Để góp thêm tinh thần cầu nguyện, các thành viên, tùy theo khả năng của mình đóng góp vào việc bác ái từ thiện, tích cực giúp đỡ những người đau yếu bệnh tật hoặc già cả neo đơn không nơi nương tựa.

Sau cùng cậy nhờ Tình yêu và Lòng thương xót tuôn chảy từ Thánh Tâm Chúa và lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, thánh Quan thầy Magarita Maria Alacoc xin Thánh Tâm Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Quý Cha và mọi người. Xin Ngài ban cho mọi người được hưởng lòng thương xót và bình an của Chúa, và thế giới thoát khỏi thảm họa đại dịch này trong sự vui mừng của Chúa Phục Sinh.

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 3 năm 2020
Linh mục Đặc trách GĐTT Giáo phận
(đã ký & đóng dấu)
Phêrô Nguyễn Xuân Đình

Download Thông báo