Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

697Xem thêm tài liệu Báo cáo quỹ Đất Thánh