Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

703Xem thêm tài liệu Báo cáo quỹ Đất Thánh