THÔNG BÁO: TẠM HOÃN THÁNH LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ QUÝ HÒA

2172