Thông báo: Thánh lễ khánh thành Thánh đường Giáo xứ Quý Hòa

0

THÔNG BÁO
THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ QUÝ HOÀ
LÚC 8 GIỜ 30, THỨ TƯ, NGÀY 9 THÁNG 02 NĂM 2022

Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Khách và quý Ông bà anh chị em,

Theo thư mời của Cha quản xứ và Giáo xứ Quý Hoà, Thánh Lễ khánh thành Thánh đường Giáo xứ Quý Hoà được Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn cử hành vào lúc 8 giờ 30’, thứ Tư, ngày 12/01/2022.

Tuy nhiên, vì lý do khách quan bất khả kháng, Thánh lễ này đã bị tạm hoãn.

Nay, Cha quản xứ Antôn Nguyễn Xuân Bá và Giáo xứ Quý Hoà trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ, quý Chủng sinh, quý Khách và quý Ông bà anh chị em đến hiệp dâng Thánh lễ khánh thành Thánh đường Giáo xứ Quý Hoà do Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự, vào lúc 8 giờ 30’ thứ Tư, ngày 09 tháng 2 năm 2022.

Chương trình:

– 7h30: Đón tiếp
– 8h30: Thánh lễ
– 10h00: Tiệc mừng

Địa chỉ: Giáo xứ Quý Hoà, Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo này thay cho Giấy mời đã được gửi đến quý Đức Cha, quý Cha và Quý vị trước đây.

Giáo xứ Quý Hoà rất hân hạnh được đón tiếp Quý Đức Cha, quý Cha và Quý vị!
Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an năm mới cho quý Đức Cha, quý Cha và Quý vị.
Toà Giám Mục Hà Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời!

Tm. TOÀ GIÁM MỤC HÀ TĨNH

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,
Chưởng ấn.