Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục tại Giáo phận Vinh ngày 26/6/2019

1459

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

Điện thoại: 0365 415 615 | 0948 051 966
Email: tgmvinh@gmail.com
——————————————————–
Số 0919/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 28 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v: Thánh Lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục

———————————————————

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sỹ, Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh.

Vào lúc 08g00’ thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh sẽ truyền chức phó tế và linh mục cho các thầy có tên dưới đây:

I. CÁC THẦY SẼ ĐƯỢC TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ:

1. Thầy Phêrô DƯƠNG XUÂN HỒNG
Ngày sinh: 30/6/1982; Nguyên quán: Giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh.

2. Thầy Phêrô NGUYỄN VĂN SINH
Ngày sinh: 23/10/1982; Nguyên quán: Giáo xứ Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh.

3. Thầy Máccô NGUYỄN VĂN TỨ
Ngày sinh: 30/6/1983; Nguyên quán: Giáo xứ Cẩm Trường, Giáo phận Vinh.

4. Thầy Charles VŨ VĂN HUỀ – Dòng Đức Mẹ Lên Trời
Ngày sinh: 15/10/1986; Nguyên quán: Giáo xứ Lâm Xuyên, Giáo phận Vinh.

II. CÁC PHÓ TẾ SẼ ĐƯỢC TRUYỀN CHỨC LINH MỤC:

1. Phó tế Giuse NGUYỄN VĂN HỒ
Ngày sinh: 12/4/1980; Nguyên quán: Giáo xứ Đạo Đồng, Giáo phận Vinh.

2. Phó tế Micae TRẦN VĂN HẢI – Tu đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ
Ngày sinh: 25/6/1986; Nguyên quán: Giáo xứ Đại Yên, Giáo phận Vinh.

Vậy, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh vui mừng thông báo và trân trọng kính mời quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và quý ông bà anh chị em về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tiến chức được sốt sắng lãnh nhận chức thánh, trung thành phụng sự Chúa và nhiệt tâm phục vụ Giáo Hội.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô Phục Sinh,

T/M. TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hồng Ân
Chánh Văn phòng


* Lưu ý: Xin quý Cha mang Lễ phục trắng.