Thư mời tham dự lễ Thánh Antôn tại Đồng Xuân vào Mồng Ba Tết

463

Theo truyền thống của Phụng vụ, hằng năm ngày Mồng Ba Tết được dành riêng để xin ơn thánh hóa công ăn việc làm trong năm. Đây cũng là ngày đông đảo những người mộ mến Thánh Antôn, không phân biệt tôn giáo, đến với Đấng được mệnh danh là “Hay làm phép lạ” để xin ơn và nhận lộc đầu Xuân.

Thánh lễ xin thánh hóa công ăn việc làm năm nay được tổ chức vào lúc 9h00, ngày Mồng Ba Tết (14/02/2021) tại Đền Thánh Antôn Đồng Xuân, Giáo xứ Xuân Tình (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Kính mời Quý khách và những người mộ mến Thánh Antôn về tham dự đại lễ.

Cũng thông tin thêm rằng, ngày 30/5/2020, Đức Giám mục Giáo phận ký Quyết định số 07/2020/QĐ-GM về việc nâng cấp Đền thánh Antôn Đồng Xuân thành Trung tâm Hành hương cấp Giáo phận. Quyết định được công bố long trọng trong ngày lễ Thánh Antôn – 13/6/2020 – tại Đồng Xuân. Trước đó, ngày 05/3/2020, Đức cha cũng đã ký Quyết định số 03/2020/QĐ-GM để thành lập Ban phát triển Trung tâm Hành hương Thánh Antôn Đồng Xuân nhằm mục đích thực hiện chương trình mở rộng, tái thiết trung tâm này thành nơi hành hương cấp giáo phận và là nơi hội tụ những người yêu mến, cậy trông Thánh Antôn.

-atlg-