Tĩnh huấn hội đồng mục vụ các giáo xứ với chủ đề: Lãnh đạo dấn thân phục vụ

0

Lúc còn đương nhiệm, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp luôn thao thức về hoạt động giáo dục và cũng cố các kĩ năng cho giáo dân trong Giáo phận. Vì thế, ngay trước khi kết thúc sứ vụ của mình tại Giáo phận Hà Tĩnh, ngài đã tổ chức Chương trình Tĩnh huấn dành cho hội đồng mục vụ các giáo xứ. Chương trình được diễn ra từ ngày 20/4/2021 đến ngày 22/4/2021, tại các Giáo hạt Trung Nghĩa, Cẩm Xuyên, Hòa Ninh, Tam Tòa và Nguồn Son với sự hướng dẫn của Đức cha Phaolô, sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, Đặc trách Chương trình Giáo dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn và anh Luca Nguyễn Võ Minh Tâm, Giám đốc Công ty Đào tạo Tâm Trí Tín.

Xuyên suốt ba ngày tĩnh huấn tại các giáo hạt, các tham dự viên được lĩnh hội 5 đề tài chính: Trở nên người đại diện của Chúa; Lãnh đạo biết cách hợp lực hiệu quả;  Lãnh đạo dìu dắt, cùng nhau thăng tiến; Học gương lãnh đạo của Chúa Giêsu và HĐMV theo Giáo luật và Kim Chỉ nam của Giáo phận.

Đây là chương trình mang ý nghĩa thực tế giúp HĐMV các giáo xứ cộng tác với các cha quản xứ để lãnh đạo và phát triển giáo xứ, đồng thời Quý HĐMV cũng thấy được ơn gọi của mình qua vai trò là HĐMV. Trong nhiều chia sẻ, Đức cha Phaolô đã nhiều lần nêu bật sự hy sinh to lớn, không những của cá nhân những người tham gia công tác HĐMV giáo xứ mà còn là của gia đình, người thân, những người âm thầm hỗ trợ phía sau.

Kết thúc mỗi ngày tĩnh huấn, Đức Cha Phaolô, quý cha và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách riêng cho Quý HĐMV các giáo xứ với ước mong xin Chúa chúc lành để Quý HĐMV tiếp tục nhiệt thành phục vụ Giáo xứ, Giáo hội.

Ant. Tuấn