Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo các ứng sinh Giáo phận Hà Tĩnh trúng tuyển vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVII – 2019

0

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
——————————————————————-
    Số 17/2019/TB-TGM 

Văn Hạnh, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

THÔNG BÁO
Danh sách ứng sinh Giáo phận Hà Tĩnh
trúng tuyển
Khóa XVII, Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê
 

Kính gửi:         Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và Cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-GM ngày 16/7/2019 về việc Công nhận kết quả tuyển sinh Khóa XVII, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê.

Sau đây là danh sách các thí sinh trúng tuyển:

TT TÊN SINH GIÁO XỨ
01 JB. Trần Đình ANH 23/09/1996 Hòa Mỹ
02 Giuse Lê Văn Tuấn ANH 01/10/1994 Sen Bàng
03 Phanxicô Xaviê Trần Mạnh CƯỜNG 10/10/1996 Thịnh Lạc
04 Giuse Trương Văn ĐẠT 04/10/1995 Tam Trang
05 Phêrô Nguyễn Văn DINH 16/03/1994 Tân Vĩnh
06 Giuse Trần Nguyên GIÁP 04/08/1994 Trại Lê
07 Micae Trần Văn 01/06/1995 Tân Vĩnh
08 Phêrô Nguyễn Đức HẠNH 20/05/1993 Hướng Phương
09 Phêrô Nguyễn Xuân HÒA 02/06/1993 Minh Tú
10 Antôn Hồ Văn HOÀNG 03/12/1996 Thu Chỉ
11 Phêrô  Phạm Tín HƯNG 17/10/1994 Cửa Sót
12 Phêrô Phùng Văn HƯỞNG 20/10/1994 Kim Lũ
13 Phêrô Khoa Nguyễn Đình KHỞI 17/05/1996 Kẻ Đông
14 Phêrô Nguyễn Chí LINH 06/02/1994 Hướng Phương
15 Phêrô Hoàng Văn LINH 20/06/1991 Đông Yên
16 Phêrô Phan Văn LƯỢNG 23/08/1992 Vạn Căn
17 Phêrô Trần Số MƯỜI 03/12/1994 Dũ Lộc
18 Phaolô Nguyễn Hồng NGỌC 12/6/1997 Thủy Vực
19 Phêrô Hoàng PHẬN 01/06/1996 Cồn Sẻ
20 Phêrô Hoàng QUÂN 07/10/1994 Kinh Nhuận
21 Micae Trần Đình QUỐC 10/05/1995 Hòa Mỹ
22 Giuse Đoàn Văn QUÝ 16/12/1996 An Nhiên
23 Giuse Lê Xuân THẠCH 15/01/1996 Tri Bản
24 Phêrô  Nguyễn Viết THẠCH 02/02/1993 Trại Lê
25 Gioan Phan Văn THÔNG 09/06/1992 Kẻ Đọng
26 Phêrô Cao Văn THỰC 06/11/1993 Kim Cương
27 Gioan Trần Đình THỦY 10/03/1994 Văn Hạnh
28 Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc TUẤN 16/08/1992 Lộc Thủy
29 Giuse Nguyễn Anh TUẤN 09/09/1996 Khe Gát
30 Phêrô Nguyễn Văn ÚY 17/02/1993 Quý Hòa

Nếu ai biết ứng sinh nào trên đây mắc ngăn trở theo quy định của Giáo luật hoặc không xứng đáng với ơn gọi linh mục, xin trình báo với Tòa Giám mục trước ngày 15/8/2019. Người trình báo cần cho biết tên, địa chỉ, số điện thoại để Tòa Giám mục có thể liên lạc.

Vào lúc 9h00’, thứ Ba, 10/9/2019, các ứng sinh có tên trên tập trung về Tòa Giám mục Hà Tĩnh (Văn Hạnh, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để nhập học.

Xin Cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cách riêng cho các ứng sinh vừa trúng tuyển và bằng những hành động cụ thể, góp phần vào việc đào tạo linh mục của Giáo phận.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
P. Chưởng ấn
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông báo (PDF)