Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo Quyết định Thiết lập và Bổ nhiệm Thành viên Tòa án Giáo phận

2901

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167

Số 05/2019/QĐ-GM

Văn Hạnh, ngày 14 tháng 03 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Thiết lập và Bổ nhiệm Thành viên Tòa án Giáo phận 

Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nhờ hồng ân Thiên Chúa và quyền Tòa Thánh, làm Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh,
– Căn cứ Giáo luật Điều 1420, 1421, 1422, 1430, 1432, 1437, 483 và các điều liên quan;
– Căn cứ nhu cầu mục vụ của Giáo phận;
Sau khi tham khảo ý kiến của những người hữu trách;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thiết lập Tòa án Giáo phận Hà Tĩnh theo quy định của Giáo luật.
Điều 2: Bổ nhiệm các linh mục có tên sau đây vào các chức vụ trong Tòa án Giáo phận, nhiệm kỳ 2019 – 2024:

  1. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Đại diện Tư pháp
  2. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Đại diện Tư pháp
  3. Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Đại diện Tư pháp
  4. Linh mục Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm – Thẩm phán
  5. Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao – Thẩm phán
  6. Linh mục Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng – Công tố viên kiêm Bảo hệ viên
  7. Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Vinh – Lục sự kiêm Luật sư
  8. Linh mục Phaolô Lê Văn Hùng – Lục sự kiêm Luật sư
  9. Linh mục Giuse Trần Văn Học – Lục sự

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4: Các linh mục có tên ở trên có trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:
– Những người có tên ở trên;
– Lưu Văn khố TGM

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
+Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Download Thông Báo (PDF)