Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

4647

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
——————————————————–
Số 21/2019/TB-TGM 

Văn Hạnh, ngày 13 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO
V/v. Thánh lễ Truyền chức Linh mục 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh sẽ truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Giuse Lê Ngọc Dương (Sinh ngày 20/5/1982 tại Giáo xứ Cửa Sót, Hạt Văn Hạnh) và Thầy Phó tế Gioan Đậu Đình Phùng (Sinh ngày 10/10/1984 tại Giáo xứ Dũ Lộc, Hạt Kỳ Anh) vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh.

Chương trình như sau:

– 7h00:             Đón tiếp

– 7h45:             Rước nhập lễ

– 8h00:             Khai lễ

– 10h30:           Tiệc mừng

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận vui mừng thông báo và kính mời Quý Cha, Quý Tu sỹ, Quý Chủng sinh cùng cộng đoàn Dân Chúa về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tiến chức được nhiều hồng ân Chúa trong khi lãnh nhận sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
(Đã ký & đóng dấu)
P. Chưởng ấn
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh 

Download Thông báo (PDF)