Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo Thánh lễ truyền chức Phó tế

3458

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

Văn Hạnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.org
——————————————————
Số 05/2020/TB-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v. Truyền chức Phó tế cho Chủng sinh Khóa XIII

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận, đã quyết định truyền chức Phó tế cho các thầy thuộc Khóa XIII, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê có tên sau đây:

TT Tên thánh – Họ tên Ngày sinh Nguyên quán

(Giáo xứ)

1 Giuse Nguyễn Văn Chính 16/01/1990 Mỹ Lộc
2 Anphong Trần Đình Chung 20/01/1985 Thu Chỉ
3 Antôn Trần Văn Dũng 15/02/1985 Cửa Sót
4 GB. Lê Quốc Hưng 02/06/1987 Cửa Sót
5 Phêrô Nguyễn Văn Khánh 14/06/1989 Trại Lê
6 Phêrô Lê Văn Khoa 20/02/1984 Liên Hòa
7 Phêrô Võ Tá Luyện 20/06/1985 ChânThành
8 Phêrô Khoa Phạm Thành Luân 08/01/1989 Kẻ Đông
9 Anphong Nguyễn Thanh Nhàn 28/10/1986 Chân Thành
10 Phaolô Nguyễn Văn Phục 12/04/1982 Gia Phổ
11 Antôn Nguyễn Minh Tâm 10/02/1985 Hương Bình
12 Phêrô Mai Văn Trung 20/10/1985 Minh Cầm
13 Antôn Lê Thanh Tuấn 15/02/1985 Xuân Tình
14 Phêrô Hoàng Quốc Việt 04/10/1987 Nghĩa Yên

Thánh lễ Truyền chức Phó tế sẽ được cử hành vào lúc 7h30’, thứ Năm, ngày 09/7/2020 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh.

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục thông báo tin mừng này đến cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận, xin hiệp thông cầu nguyện cách riêng cho các thầy được tĩnh tâm sốt sắng và đón nhận dồi dào ơn Chúa trong dịp trọng đại này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông báo (PDF)