Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo Thánh lễ truyền chức Phó tế

1398

Download Thông báo (PDF)