Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo Thánh lễ truyền chức Phó tế

6769

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.com
———————————————–
Số 13/2019/TB-TGM 

Văn Hạnh, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

THÔNG BÁO
V/v. Thánh lễ Truyền chức Phó tế 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh sẽ truyền chức Phó tế cho các thầy có tên sau đây trong Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô:

1. Thầy Giuse Lê Ngọc Dương
Sinh ngày 20/5/1982 tại Giáo xứ Cửa Sót, Hạt Văn Hạnh.

2. Thầy Gioan Đậu Đình Phùng
Sinh ngày 10/10/1984 tại Giáo xứ Dũ Lộc, Hạt Kỳ Anh.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận vui mừng thông báo và kính mời Quý Cha, Quý Tu sỹ, Quý Chủng sinh cùng cộng đoàn Dân Chúa về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tiến chức được nhiều hồng ân Chúa trong khi lãnh nhận sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
P. Chưởng ấn 

Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông báo