Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh – Thông báo về việc tạm ngưng các Thánh lễ trên địa bàn tp. Hà Tĩnh và thay đổi địa điểm Kỳ thi Tuyển sinh vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê năm 2021

1865