Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thư rao truyền chức Linh mục

0

Download Thư rao (PDF)