Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thư rao truyền chức Phó tế

6861

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.com

Số 01/2019/TR-GM 

Văn Hạnh, ngày 14 tháng 5 năm 2019 

THƯ RAO
Truyền chức Phó tế 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Tôi vui mừng thông báo cho quý cha và anh chị em biết, các thầy có tên dưới đây sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới:

1. Thầy Giuse Lê Ngọc Dương; Sinh ngày 20/5/1982 tại Giáo xứ Cửa Sót, Hạt Văn Hạnh (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh).
2. Thầy Gioan Đậu Đình Phùng; Sinh ngày 10/10/1984 tại Giáo xứ Dũ Lộc, Hạt Kỳ Anh (Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
3. Thầy Giuse Trần Phúc Đằng; Sinh ngày 08/10/1982 tại Giáo xứ Tân Vĩnh, Hạt Can Lộc (Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh).
4. Thầy Phêrô Trần Văn Quân; Sinh ngày 21/3/1987 tại Giáo xứ Trại Lê, Hạt Can Lộc (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh); (Hiện đang du học tại Đại Chủng viện Holy Apostles, Connecticut, Hoa Kỳ).

Theo quy định tại các điều 1043 và 1051 của Bộ Giáo luật hiện hành, nếu ai biết thầy nào trong danh sách trên mắc ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh thì buộc phải trình báo với Đấng Bản quyền Giáo phận hoặc cha quản xứ. Mọi trình báo xin thực hiện trước ngày 05 tháng 6 năm 2019. Người trình báo cần cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

Xin quý cha quản xứ công bố Thư rao này vào các thánh lễ Chúa Nhật từ 15/5/2019 đến 05/6/2019.

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Quý thầy nêu trên.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
(Đã ký tên & đóng dấu)
+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

Download Thư rao (PDF)