Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thư rao truyền chức Phó tế

0

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.org
—————————-
Số 14/2020/T-GM

Văn Hạnh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

THƯ RAO
V/v. Truyền chức Phó tế

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Tôi vui mừng báo tin cho quý cha và anh chị em biết, tôi dự định sẽ truyền chức Phó tế cho các thầy thuộc Khóa XIII, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, có tên sau đây:

TT Tên thánh – Họ tên Ngày sinh Nguyên quán

(Giáo xứ)

1 Giuse Nguyễn Văn Chính 16/01/1990 Mỹ Lộc
2 Anphong Trần Đình Chung 20/01/1985 Thu Chỉ
3 Antôn Trần Văn Dũng 15/02/1985 Cửa Sót
4 GB. Lê Quốc Hưng 02/06/1987 Cửa Sót
5 Phêrô Nguyễn Văn Khánh 14/06/1989 Trại Lê
6 Phêrô Lê Văn Khoa 20/02/1984 Liên Hòa
7 Phêrô Võ Tá Luyện 20/06/1985 ChânThành
8 Phêrô Khoa Phạm Thành Luân 08/01/1989 Kẻ Đông
9 Anphong Nguyễn Thanh Nhàn 28/10/1986 Chân Thành
10 Phaolô Nguyễn Văn Phục 12/04/1982 Gia Phổ
11 Antôn Nguyễn Minh Tâm 10/02/1985 Hương Bình
12 Phêrô Mai Văn Trung 20/10/1985 Minh Cầm
13 Antôn Lê Thanh Tuấn 15/02/1985 Xuân Tình
14 Phêrô Hoàng Quốc Việt 04/10/1987 Nghĩa Yên

Theo quy định tại các điều 1043 và 1051 của Bộ Giáo luật hiện hành, nếu ai biết ứng viên nêu trên mắc ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh thì buộc phải trình báo với Đấng Bản quyền Giáo phận hoặc cha quản xứ. Mọi trình báo xin thực hiện trước ngày 25 tháng 6 năm 2020. Người trình báo cần cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

Xin các cha quản xứ công bố Thư rao này vào các thánh lễ Chúa Nhật 07/6; 14/6 và 21/6/2020.

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho các thầy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

Download Thư rao (PDF)