Tòa Giám mục – Thông báo các ứng sinh trúng tuyển vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, Khóa XVIII

0