Tòa Giám mục: Thông báo tạm dừng Thánh lễ trên toàn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1531