Tòa Giám mục – Thông báo tạm ngưng thánh lễ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

0