[Trực tiếp] Đại lễ mừng kính thánh Antôn: Trung tâm Hành hương – Đền Thánh Antôn Đồng Xuân

742

TRỰC TIẾP ĐẠI LỄ MỪNG KÍNH THÁNH ANTÔN
VÀO LÚC 8 GIỜ SÁNG NGÀY 13 THÁNG 6 TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG – ĐỀN THÁNH ANTÔN ĐỒNG XUÂN