Trực tiếp Thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận Hà Tĩnh và Mừng ngày thành lập Giáo Phận Hà Tĩnh, Đức cha Phaolô nhận sứ vụ mới

2938