Trực tuyến: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Vinh Sơn tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng

753

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ KHỞI ĐẦU SỨ VỤ

CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
– VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN

Lúc 09h00 ngày thứ Năm, 31/3/2022

Tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hải Phòng

Nguồn: Kênh YouTube Giáo Phận Hải Phòng