Trực tuyến: Thánh Lễ truyền chức Linh mục và Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Giáo phận

1825

TRỰC TUYẾN
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
VÀ LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA, BỔN MẠNG GIÁO PHẬN