Trực tuyến: Thánh lễ Truyền Dầu năm 2022

707

Thánh lễ Truyền Dầu năm 2022 được cử hành vào lúc 08h30′ thứ Năm, ngày 14 tháng 04 năm 2022, tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh. Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận chủ sự. Hiệp cùng với Đức cha Giám quản có sự hiện diện của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Nguyên Giám mục tiên khởi Giáo phận Hà Tĩnh, cùng với linh mục đoàn giáo phận, quý tu sĩ các hội dòng và đông đảo anh chị em tín hữu trong giáo phận.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh