Trung tâm Hành hương – Đền Thánh Antôn Đồng Xuân: Thông báo Chương trình đại lễ mừng kính thánh Antôn

1549

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG – ĐỀN THÁNH ANTÔN ĐỒNG XUÂN: THÔNG BÁO VỀ CÁC THÁNH LỄ TỪ NGÀY 12/6 ĐẾN 13/6/2020 NHƯ SAU:

1. Ngày 12/6/2020
– 15h 00: Thánh lễ
– 19h 30: Thánh lễ.
Sau thánh lễ có Chầu Thánh Thể

2. Ngày 13/6/2020
– 7h 45: Rước Nhập lễ.
– 8h 00: Thánh lễ do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự.
– 19h 30: Thánh lễ

Lưu ý: Từ 14h đến 22h ngày 12/6/2020 có quý cha giải tội.

Lm. Phụ trách Đền thánh
Phêrô Thân Văn Hùng