Trung tâm Hành hương – Đền Thánh Antôn Đồng Xuân: Thông báo về các Thánh lễ từ ngày 11/6 đến 13/6/2019

3727

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG – ĐỀN THÁNH ANTÔN ĐỒNG XUÂN: THÔNG BÁO VỀ CÁC THÁNH LỄ TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN 13/6/2019 NHƯ SAU:

1. Ngày 11/6/2019

15h00’: Thánh lễ

2. Ngày 12/6/2019

– 15h00’: Thánh lễ

– 19h30’: Diễn nguyện Mừng kính thánh Antôn (Ban Văn Hóa Giáo phận phụ trách)

3. Ngày 13/6/2019

– 7h20’: Rước Nhập lễ

– 7h30’: Thánh lễ do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự.

Lưu ý: Chiều ngày 11/6, 12/6, đêm 12/6, có quý cha giải tội.

Lm. Phụ trách Đền thánh
Phêrô Thân Văn Hùng