Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Năm Gia Đình”

258

Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Năm Gia Đình” của Uỷ ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 

Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN