Văn phòng Tòa giám mục: Thông báo bổ nhiệm linh mục

3671

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.org
————————————————-
Số 07/2020/TB-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 13 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v. Bổ nhiệm linh mục

Kính gửi:
Quý cha, Quý thầy phó tế, Quý tu sỹ, Chủng sinh
và Cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Đức Giám mục Giáo phận đã ký các quyết định số 35, 36 và 37/QĐ-BNLM để bổ nhiệm Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài làm Chưởng ấn Tòa Giám mục, Đại Diện Tư pháp và bổ nhiệm bổ sung làm thành viên Ban Tư vấn nhiệm kỳ 2019-2024.

Cha Phêrô Nguyễn Đoài quê ở Giáo xứ Tân Vĩnh, Hạt Can Lộc, thuộc Khóa IX, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, thụ phong Linh mục năm 2013, du học Roma từ 2015 đến 2020, tốt nghiệp Tiến sỹ Giáo luật tại Đại học Laterano.

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục kính thông báo đến Quý cha, Quý thầy Phó tế, Quý tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận được biết. Xin hiệp thông cầu nguyện cho Cha Phêrô được nhiều ơn Chúa để thi hành sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông báo (PDF)