Văn phòng Tòa giám mục: Thông báo ngày Tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống Hôn nhân và Gia đình

2056

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167

Số 10/2019/QĐ-GM

Văn Hạnh, ngày 11 tháng 04 năm 2019 

THÔNG BÁO
Về ngày Tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống Hôn nhân và Gia đình.

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
cách riêng, những anh chị em đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình và cộng đoàn Dân Chúa.

Hằng năm vào Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta kính Lòng Thương Xót Chúa một cách đặc biệt. Giáo phận luôn dùng ngày này để chăm sóc mục vụ và cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình. Theo đề nghị của Ban Giáo dân và Gia đình, Văn phòng Tòa giám mục thông báo như sau:

1. Ban Giáo dân và Gia đình tổ chức tĩnh tâm, chăm sóc mục vụ và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình trên toàn Giáo phận, với sự chủ sự của Đức cha Phaolô vào Chúa Nhật II PS, ngày 28/4/2019 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh. Chương trình như sau:

– 7h30’: Đón tiếp
– 8h00’: Khai mạc, giảng tĩnh tâm
– 8h45’: Giải lao
– 9h00’: Thuyết trình: Thủ tục tố tụng Vụ án xin Tuyên bố hôn nhân vô hiệu
– 10h00’: Nghi thức sám hối, Bí tích Hòa giải
– 10h30’: Thánh lễ
– 11h30’: Cơm trưa – Giải tán.

2. Xin Quý cha công bố rộng rãi Thông báo này. Để thuận lợi cho Ban Tổ chức, ai muốn tham gia, xin đăng ký bằng cách gửi tin nhắn vào số điện thoại 0865 165 167 trong đó nêu rõ tên người đăng ký và tên giáo xứ trước ngày 26/4/2019.

3. Xin Quý cha, Quý giáo xứ, trong ngày đặc biệt này, dâng lễ cầu nguyện và quan tâm nhiều hơn đến đời sống của các gia đình, cách riêng, những người đang gặp khó khăn.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
P. Chưởng ấn
 Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông Báo (PDF)