Văn phòng Tòa Giám mục – Thông báo về Thánh lễ cầu nguyện cho Ông bà và Người cao tuổi

1135