Văn phòng Tòa giám mục: Thông báo về việc chuẩn bị làm Lịch Phụng vụ 2019 – 2020

5019

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167

Số 09/2019/QĐ-GM

Văn Hạnh, ngày 01 tháng 04 năm 2019 

THÔNG BÁO
V/v. Chuẩn bị làm Lịch Phụng vụ 2019 – 2020

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Để chuẩn bị làm Lịch Phụng vụ 2019 – 2020, cuốn niên lịch đầu tiên của Giáo phận Hà Tĩnh, theo đề nghị của Ban Phụng vụ, Văn phòng Tòa giám mục thông báo như sau:

1- Mỗi Giáo xứ có đặc điểm, điều kiện riêng để tổ chức Chầu Lượt trong năm, vì thế, việc sắp xếp lịch Chầu Lượt cần sự phù hợp. Vậy, xin Quý Cha đăng ký thời gian Chầu Lượt của xứ mình làm sao cho thuận tiện nhất. Mỗi Giáo xứ đăng ký 2 thời điểm để Ban Phụng vụ có nhiều phương án chọn lựa khi làm lịch nhằm đảm bảo việc Chầu Lượt của Giáo phận được diễn ra quanh năm.

2- Xin Quý Cha cung cấp ngày, tháng, năm cung hiến Nhà thờ Giáo xứ để Ban Phụng vụ đưa vào lịch.

3- Quý Cha, Quý Giáo xứ và những ai muốn đóng góp ý kiến để việc biên soạn Lịch Phụng vụ của Giáo phận được tốt đẹp hơn, xin liên hệ với Ban Phụng Vụ – Trưởng Ban – Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng (email trong mục 4).

4- Phiếu Đăng ký Chầu Lượt, Lễ Cung Hiến và góp ý, xin gửi về Ban Phụng vụ qua email: antnguyenhong@gmail.com trước ngày 31/5/2019.

Quý Cha tải mẫu Phiếu Đăng ký trong file đính kèm.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
P. Chưởng ấn
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông Báo Chuẩn bị làm Lịch Phụng vụ (PDF)

Download Mẫu Phiếu Đăng ký Chầu Lượt (PDF)