Văn phòng Tòa giám mục: Thông báo về việc truyền chức Phó tế cho Thầy Phaolô Phạm Đình Lợi

1910

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.org
————————————–
Số 08/2020/TB-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v. Truyền chức Phó tế cho Thầy Phaolô Phạm Đình Lợi

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh.

Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz, Tổng Giáo phận Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ sẽ truyền chức Phó tế cho Thầy Phaolô Phạm Đình Lợi vào thứ Bảy, ngày 28/11/2020 tại Nhà thờ Chính tòa Assumption.

Thầy Phaolô Phạm Đình Lợi quê ở Giáo xứ Kẻ Mui, Hạt Nghĩa Yên, là Chủng sinh Khóa XIII, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê. Năm 2017, thầy Lợi nhập học tại Đại Chủng viện Thánh Meinrad, thuộc Tổng Giáo phận Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ.

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận vui mừng thông báo và kính mong Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh cùng cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Thầy được nhiều hồng ân Chúa trong khi lãnh nhận sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông báo (PDF)