Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo Tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời vì đại dịch

322

TẢI XUỐNG (PDF)