CÁC DÒNG TU HIỆN DIỆN TRONG GIÁO PHẬN

Tính đến cuối năm 2022, trong giáo phận có sự hiện diện và hoạt động 21 dòng tu, hiệp hội và tu hội với 425 tu sĩ nam nữ(304 tu sĩ khấn trọn, 121 tu sĩ khấn tạm và 35 linh mục dòng). Có thể kể đến các Hội dòng và Hiệp hội tiêu biểu sau:

 1. Dòng MTG Vinh
 2. Hiệp hội TS- Bác Ái Vinh
 3. Dòng Ddaminh Thánh Tâm
 4. Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
 5. Hiệp hội Thánh Antôn Pađôva Vinh
 6. Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc
 7. Dòng Thừa Sai Đức Tin
 8. Dòng Thánh Tâm Huế
 9. Dòng Anh Em Hèn Mọn
 10. Dòng Đonbosco
 11. Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinsơn
 12. Dòng Chúa Cứu Thế
 13. Dòng Đaminh
 14. Dòng Thánh Thể
 15. Dòng Ngôi Lời
 16. Dòng Thánh Gia Việt Nam
 17. Dòng Xitô Châu Sơn
 18. Dòng Phaolo Đà Nẵng
 19. Dòng Nữ Tận Hiến Chúa Thánh Thần
 20. Bác Ái Gioanna Antide Thouret
 21. Dòng Nữ Tử Bác ái VinSơn