Cáo phó: Linh mục Phêrô Nguyễn Bình Yên đã được Chúa...

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). CÁO PHÓ Trong niềm...

Chúa đang đến!

CHÚA ĐANG ĐẾN! Cha John Luke Gregory, OFM Dòng Phanxicô tại Thánh Địa WGPVL (27.11.2021) - Mùa Vọng với niềm ủi an êm đềm và tĩnh lặng định...

Thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày...

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG...

MẦU NHIỆM GIÁNG SINH 21 NGÀY NĂM 2021 là một chương trình toàn cầu diễn ra từ ngày 1-21/12/2021, nhằm mang Tin Mừng,...

Khăn lau mặt Người

Thứ Sáu Tuần Thánh tôi được diễm phúc góp phần vào một vai diễn để đi lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Bữa...

Sứ điệp chung của Đức Thánh Cha và lãnh đạo Chính...

Vatican News (8.9.2021) – Ngày 7/9/2021, trong một sứ điệp chung, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính...

Giáo Phận Hà Tĩnh trong “cuộc chiến” phòng chống đại dịch...

Đại dịch Covid -19 đã và đang là một thảm họa thật sự đối với nhân loại. Kể từ khi xuất hiện tại Vũ...

Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Hồng Pháp đã được Chúa...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  † CÁO...

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ - ĐƯỜNG NHẬP THỂ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên WHĐ (01.12.2021) - Nội dung đức tin Ki-tô Giáo đặt trên nền tảng Biến Cố...

Trực tuyến Thánh lễ: Mừng Hồng ân Thánh hiến Hội Dòng...

Thánh lễ Mừng hồng ân thánh hiến Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, Nghi Diên, Nghi...

Trực tiếp chương trình nghệ thuật “Gánh Nhau Trong Đời”

TRỰC TIẾP CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT "GÁNH NHAU TRONG ĐỜI" Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam...

Thơ suy nghiệm